OFERTA DLA SZKÓŁ

Szkolenia stacjonarne i onlinowe dla nauczycieliBezterminowy dostęp do szkolenia online pod tytułem "Praktyczne narzędzia online do wykorzystania pod koniec roku szkolnego (i nie tylko):"

 • Wirtualne tablice na padlecie i linoit;
 • Edytowalne karty pracy w lifeworkshetts;
 • Plakaty i prezentacje w Genially;
 • Fałszywy bilet na zajęcia stacjonarne i wirtualne;
Temat szkolenia: Jak rozbudzić w uczniach kreatywność off i online?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 • Nieszablonowe sposoby rozbudzania uczniowskiej kreatywności z wykorzystaniem stacjonarnych i wirtualnych kart opowieści;
 • Innowacyjne podejście do omawianych treści lekcyjnych ze stacjonarnymi i wirtualnymi kostkami narracyjnymi;
 • Wykorzystanie metody storytellingu w pracy zespołowej;
 • Style uczenia się z testem wielorakiem inteligencji;
 • Jak uzyskać efekt „WOW” na początku lekcji z aplikacjami typu Voki, Chaterr Kids;
 • Aplikację do tworzenia krótkich filmów edukacyjnych.

Oferta obejmuje 2- godzinne szkolenie online + odpowiedzi na pytania oraz zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu.
Temat szkolenia: Nauczyciele w świecie nowoczesnej technologii, czyli sposoby na efektywną pracę z wykorzystaniem narzędzi TIK

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 • Wirtualne testy i sprawdziany, czyli jak weryfikować wiedzę uczniów podczas pracy zdalnej (formularz Google, Kahoot, Qizzlet, Quiziz, Wordwall);
 • Narzędzia do pracy w grupach (dokument Google, Padlet, Linoit).

Oferta obejmuje 2- godzinne szkolenie online + odpowiedzi na pytania oraz zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu.
Temat szkolenia: Niebanalne lekcje zdalne – sposoby pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK podczas lekcji online

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

 • Aplikacje do urozmaicenia lekcji online (chmury wyrazowe, awatary, wirtualne puzzle);
 • Sposoby na gromadzenie wiedzy i zbieranie informacji od uczniów (padlet, linoit);
 • Sztukę tworzenia krótkich filmów animowanych w aplikacji Beteable.

Oferta obejmuje 2- godzinne szkolenie online + odpowiedzi na pytania oraz zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu.
Temat szkolenia: Film krótkometrażowy w pracy nauczyciela i wychowawcy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

 • Funkcje filmu w edukacji dzieci młodzieży;
 • Praktyczne wykorzystanie filmu krótkometrażowego w celach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych; (szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną, czyli: Co? Po co? Jak?)
 • Sposób wykorzystania pracy z filmem jako przykład innowacji pedagogicznej.

Oferta obejmuje 2- godzinne szkolenie online + odpowiedzi na pytania oraz zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu.
Temat szkolenia: Jak zacząć pracę metodą projektu, czyli projekty w mikro- i makroskali

Podczas szkolenia uczestniczy poznają:

 • Zalety pracy metodą projektową (interdyscyplinarność);
 • Platformę do pracy metodą projektu;
 • Sposoby realizacji projektów międzynarodowych;
 • Sposoby pozyskiwania partnerów do projektów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Oferta obejmuje 2- godzinne szkolenie online + odpowiedzi na pytania oraz zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu.Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.